For Reference Services and records inquiries, please proceed to 1153 Cristobal Street, Paco, Manila.  No Reference Services and records inquiries in our Binondo office and at the National Library Building in Kalaw, Manila.  For further inquiries, please call (02) 353 3192.

 

PAUNAWA SA PUBLIKO

Para po sa Reference Services at mga katanungan tungkol sa mga records, mangyaring tumuloy sa 1153 Cristobal Street, Paco, Manila. Wala pong Reference Services  at sanggunian ng mga records sa aming opisina sa Binondo at National Library Building sa Kalaw, Manila. Para sa karagdagang katanungan, mangyaring tumawag sa numero (02) 353 3192.