Maligayang Buwan ng Pamana!
 
Nakikiisa ang Pambansang Sinupan ng Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana na pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining.
 
Ang pagdiriwang ngayong 2022 ay may temang,”PAMANANG LOKAL: Binhi ng Kulturang Pilipino.” Layunin nitong bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga at pagsulong ng mga lokal na pamana sa komunidad, at ang kontribusyon ng mga ito sa paghubog ng pagkakakilanlang kultural ng mga Pilipino.
 
Ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ay alinsunod sa Proklamasyon Bilang 439 na nilagdaan noong 2003.