Ang Pambansang Sinupan ng Pilipinas ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan alinsunod sa Proklamasyon Bilang 968 na nilagdaan noong 2015.

Ngayong taon, ipinagdiriwang ang Buwan ng Panitikan 2023 sa temang “Kultura ng Pagkakaisa: pagsisiyasat ng pagkakaisa sa pamamagitan ng panitikan” na may layuning pag-usapan ang konsepto ng pagkakaisa at paano itong nakatutulong sa pagbubuo ng bayan.

#BuwanNgPanitikan2023
#KulturaNgPagkakaisa
#NationalArchivesPH