The City Government of Muntinlupa Implements Records and Archives Management Program

WATCH: Through a video presentation, Mr. Roger John P. Smith, Deputy City Administrator of Muntinlupa narrated their journey towards the effective implementation of Records and Archives Management Program.   Mr. Smith shared how they fully equipped their employees with the systematic knowledge and skills of handling records, based on training-seminars through the help of National continue reading : The City Government of Muntinlupa Implements Records and Archives Management Program

Maligayang Buwan ng Pamana!

Maligayang Buwan ng Pamana!   Nakikiisa ang Pambansang Sinupan ng Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana na pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining.   Ang pagdiriwang ngayong 2022 ay may temang,”PAMANANG LOKAL: Binhi ng Kulturang Pilipino.” Layunin nitong bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga at pagsulong ng mga lokal na continue reading : Maligayang Buwan ng Pamana!